ระบบค้นหา E-Mail BRU GAFE


คำแนะนำในการใช้งาน

  1. การเข้าใช้งาน Email Bru Gafe เข้าไปที่เว็บไซต์ http://gafe.bru.ac.th หรือ http://mail.google.com
  2. ทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Email ที่ได้ไป เช่น email.cc@bru.ac.th ใช้รหัสผ่านเป็น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ในการเข้าสู่ระบบ
  3. เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว ระบบจะให้เราทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้เราทำการใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไป หลังจากนั้นก็จะเข้าหน้าของ Email ของเรา
  4. หากมีปัญหาในการใช้ หรือเข้าสู่ระบบไม่ได้ ติดต่อ พีคอน peakon.ms@bru.ac.th และ ยุทธนา yoottana.ar@bru.ac.th tel 7907